För medlemmar och boende

Allmän information och ordningsregler

Här finns information om föreningen och våra ordningsregler.

Förvaltare

Föreningen har anlitat Uppsala Fastighetstjänst för förvaltningen av fastigheten. Felanmälningar lämnas direkt till Jonas Lundén på telefon 0706-78 98 98 men kan också skickas till fel@asvid.se.

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Mediator. De svarar för frågor om andrahandsuthyrning, kö till parkeringsplats, avgiften, försäljning och medlemskap. Mediator nås på 018-68 14 60.

Andrahandsupplåtelse

Andrahandsuthyrning kräver tillstånd från styrelsen. Ansökan beviljas högst ett år åt gången, sedan måste ny ansökan inlämnas. Ansökan sker på denna blankett.