Förvaltare och felanmälan

Föreningen har anlitat Riksbyggen för förvaltning. Felanmälan mm hanteras av dem. Telefonnumret dit är 0771- 860 860.