Höjd avgift

På styrelsens budgetmöte i höstas beslutades att höja avgiften med två procent från och med januari. Hyran för p-plats är oförändrad. Avgiften för andrahandsuthyrning, överlåtelse och pantsättning är indexreglerad och ökar med 1,7 procent 2020. Det var första avgiftshöjningen på 20 år.