Höjd avgift

På styrelsens budgetmöte i höstas beslutades att höja avgiften med två procent från och med januari. Hyran för p-plats är oförändrad. Avgiften för andrahandsuthyrning, överlåtelse och pantsättning är indexreglerad och ökar med 1,7 procent 2020. Det var första avgiftshöjningen på 20 år.

Ny ekonomisk förvaltare

Från och med 2020 har Mediator hand om föreningens ekonomiska förvaltning. De svarar för frågor om andrahandsuthyrning, kö till parkeringsplats, avgiften, försäljning och medlemskap. Mediator nås på 018-68 14 60. Övriga förvaltningsfrågor, av teknisk natur, handhas ytterligare ett par månader av Riksbyggen.