Årsstämma 8:e juni 2020

Föreningens årsstämma ägde rum enligt kallelsen utomhus på innergården 8/6 19.00. Som följd av rådande läge blev vi ett begränsat antal som höll god social distansering.

Stämman biföll valberednings förslag och valde Mats Andersson till ordförande på ett år. Därtill valdes Mikael Jolkkonen, Anders Jakobsson som ledamöter och Andreas Ström som suppleant på två år. Ett år återstår för ledamöterna; Alexander Gorgijevski, Lena Brolin och Friouzeh Badiee samt suppleant Carl Werner.

Styrelsen konstituerandes sedan enligt följande:
Ordförande: Mats Andersson
Vice ordförande: Alexander Gorgijevski
Sekreterare: Lena Brolin
Kassör (räntmästare): Anders Jakobsson
Ledamot: Friouzeh Badiee
Ledamot: Mikael Jolkkonen
GDPR-samordnare och IT-ansvarig/Suppleant: Andreas Ström
Suppleant: Carl Werner

Mail: fornamn.efternamn@asvid.se /// styrelsen@asvid.se

Ett Information- och frågemöte för alla medlemmar är planerat för hösten 2020 (augusti/september).

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen HSB brf 10 Åsvid

Ny fastighetsförvaltare

Från och med 1 april 2020 har Uppsala Fastighetstjänst övertagit förvaltningsuppdraget av föreningens fastighet. Tills vidare kan felanmälan göras till fel@asvid.se.

Som tidigare meddelats har Mediator sedan 1 januari 2020 hand om föreningens ekonomiska förvaltning. De svarar för frågor om andrahandsuthyrning, kö till parkeringsplats, avgiften, försäljning och medlemskap. Mediator nås på 018-68 14 60. Det är övriga förvaltningsfrågor, av teknisk natur, som nu handhas av Uppsala Fastighetstjänst.

Höjd avgift

På styrelsens budgetmöte i höstas beslutades att höja avgiften med två procent från och med januari. Hyran för p-plats är oförändrad. Avgiften för andrahandsuthyrning, överlåtelse och pantsättning är indexreglerad och ökar med 1,7 procent 2020. Det var första avgiftshöjningen på 20 år.

Ny ekonomisk förvaltare

Från och med 2020 har Mediator hand om föreningens ekonomiska förvaltning. De svarar för frågor om andrahandsuthyrning, kö till parkeringsplats, avgiften, försäljning och medlemskap. Mediator nås på 018-68 14 60. Övriga förvaltningsfrågor, av teknisk natur, handhas ytterligare ett par månader av Riksbyggen.